Kostnad för plantering

Använd vårt formulär för att beräkna kostnaden.

Begär kostnadsförslag
Broschyrer för nerladdning
Ladda ner broschyr

Gröna luftrenare

Växtinredarna har nogsamt följt de forskningsrön som vetenskapen kommit fram till angående människors påverkan av naturen, dvs växternas “läkande kraft”. Vi arbetar ambitiöst på att omsätta de resultat man kommit fram till i vår verksamhet. Erfarenhet, kunskap, kvalitet och service är de honnörsord vi bär med oss i formgivningen av våra gröna landskap plus ett urval av “nyttiga växter” garanterar ren hälsosam miljö, en trivsam och inspirerande “oas” på arbetsplatsen. “Ta in naturen i huset” – det tema vi arbetar efter har rönt stor uppskattning hos våra uppdragsgivare.

Forskningsresultat från NASA

Växter förefaller ha en positiv och lugnande själslig inverkan på de flesta människor. Från lyxiga vackra rumsväxter till ekovänliga levande luftrenare har vi stor dokumenterad kunskap om idag!

NASA´S forskning har varit och är omfattande och visar att rum inredda med mycket växtmaterial innehåller 50-60% färre sporer och bakterier i luften, än rum utan växter. Med andra ord växter är inte längre bara lyxvaror som vi bara använder vid större händelser i våra liv, födelsedagar, bröllop eller till tröst vid sjukdom.

Företag inreder med växter för att öka trivsel, produktivitet och minska frånvaron. Hotell, restauranger och kommersiella lokaler inreder med växter för att människor skall känna sig välkomna, slappna av och trivas.
Växter tillför inte bara skönhet, utan också en inbjudande plats att leva och arbeta i.

Rumsväxternas förmåga att förbättra kvaliteten på den luft vi andas är numera ett högst vetenskapligt accepterat faktum. Viktigt att man får harmoni i sitt arbete.

© Copyright 2017 Växtinredarna i Väst Aktiebolag