AXPLOCK AV VÄXTINREDARNAS INSTALLATIONER

En av mina växtväggar#
Sankt Jörgen park#
Special anpassad
Ekoplantwall#
...

#ecoplantwall #ecoplantwallsystem #plantwall #ljuddämpare #volvo #ingenfuktspärr #luftrenare #syre #estetik #liv #kvalite #föränderlig #svävandeföremål ...

#ecopnatwall #luftrening #bullerdämpande #bäckebol #växtvägg #utanfuktspärr #plantwall #ecoplantwallsystem #köpcentrum #syreskapande #estetik #liv #kvalite #design ...

#ecoplantwall #växtvägg #luftrening #ljuddämpare #volvo #plantwall #estetik #liv #kvalite ...

Denna växtvägg möts ni när ni välkomnas i entré på sankt Jörgen hotel #exoplantwall #ecoplantwallsystem #rental #sanktjörgenparkresort #lluftrening #bullerreduserande #design #konstruktion #installation Peter lindqvist #estetik #liv #kvalite ...

#ecoplantwall #ecoplantwallsystem #bullerdämpning #luftrening #skaparsyre #luftrening #webbconference #webbmöten #airefresco #estetik #liv #kvalite #växtinredarna #ambulerande ##ingenfuktspärr #hyra #flexibel #flyttbar #flyttbarunderhyrestiden #konferens #möten #kundvård #volvogroup #företagsprofil #arcfly #arcfly_ft #ambullerandeväxtvägg #design #konstruktion #installation Peter Lindqvist ...

#ecoplantwall #bullerdämpande #ambulerandewebbkonferans #webbkonferans #ecoplantwallsystem #volvogroup #bullerredusering denna Växtvägg är föränderlig under hyrtiden samt ingen fuktspärr behövs samt droppar inte framför växtväggen går att få massa tillbehör till systemet.#design #konstruktion #uppsättning Peter lindqvist #vaxtinredarna estetik liv kvalité’ ...

#ecoplantwall #ecoplantsystem #luftrening # bullerreducerande #luftrening #livskvalite #estetik #liv #kvalite #design #kontorslandskap #hyra #speciallösningar #imige #vaxtinredarna ...

#ecoplantwall #ecoplantwallsystem #syrebildande #bullerdämpande #vaxtinredarna #vaxtvägg #specialdesign #hyra #braluft #lättluft ...

#ecoplantwall #luftrening #syrebildande #vaxtinredarna #ecoplatwallsystem #design #interör #estetik #liv #kvalite #bullerreduserande #special #specialdesign #hyra ...

#event #kortidshyra #vaxtinredarna #lyftavarumärke # ...

#event #vaxtinredarna ...

#ecoplantwall #ecoplantwallsystem #växtinredarna #självbärandesystem #luftrening #växtvägg #plantwall #vertikalplant ...

#ecoplantwall #nordiskakompaniet #luftrening ...

#ecoplantwall #nordiskakompaniet #luftrening #ambullerandeväxtvägg ...

#nk ecoplantwall #växtvägg #ambulerandeväxtvägg #växtvägkortidshyra #växtinredarna #luftrening #vertikalväxtvägg #plantwall #special ...

#nk #ecoplantwall #Design #växtinredarna #kortidshyra #växtvägg #ambullerandeväxtvägg ...

#ecoplantwall #luftrening #nk #växtvägg #plantwall #växtinredarna #ambulerandeväxtvägg ...

#ecoplantwall #växtvägg #nk #luftrening #växinredarna ...

#ecoplantwall #västsvenskahandelskammaren # ...

#ecoplantwall #nk #ambulerandeväxtvägg #luftrening #växtvägg ...

#ecoplantwall #nk #korttidshyra #luftrening ...

#ecoplantwall #nk #kotidshyra #växtvägg #luftrening ...

#ecoplantwall #nk #växtvägg #ambulerandeväxtvägg #kortidshyra ...

#ecoplantwall #nk ...

#ecoplantwall #ecoplantwall #ecoplantwallsystem #nk #luftrening #ambulerandeväxtvägg #växtinredarna #kortidshyra ...

#ecoplantwall #västsvenskahandelskammaren ...

Ecoplantwall förfrågan / allmän förfrågan

Använd vårt formulär för att estimera kostnaden

VÅRA TJÄNSTER

Allt sedan starten 1980 talet har Växtinredarna hjälpt till att “grönsmycka” ett otal inomhusgårdar. Växtinredarna har blivit unika genom förmåga att kombinera, leverera och sköta om växter för de mest skiftade miljöer och behov. Från det lilla kontoret till kontorslandskap och vinterträdgårdar, och från enkla lösningar till mer unika och exklusiva lösningar.

 • Hyr Köp Service

  Hyr Köp Service

  Hyr eller köp de färdigplanterade växterna. Hyrs växterna så påverkas ert kassaflöde försumbart.

 • Design och planering

  Design och planering

  Vi designar och planerar projekt från början till slut helt efter dina önskningar och behov.

 • Växtväggar: Ecoplantwallsystem

  Växtväggar: Ecoplantwallsystem

  Brick pavers define beauty, elegance and durability for driveways, patios and walkways.

PORTFOLIO

Vi presenterar några av alla de projekt vi har slutfört för våra kunder. Vi erbjuder en professionell tjänst som inkluderar konsultation, fritt kostnadsförslag, design och levererar allt från växter, material och installation

SE ALLA PROJEKTALLA PROJEKT

OM OSS

Allt sedan starten 1980 talet har Växtinredarna hjälpt till att “grönsmycka” ett otal inomhusgårdar.Växtinredarna har blivit unika genom förmåga att kombinera, leverera och sköta om växter för de mest skiftade miljöer och behov.
Från det lilla kontoret till kontorslandskap och vinterträdgårdar, från enkla lösningar till mer unika och exklusiva lösningar.

Över 30 års erfarenhet

Vi kombinerar kunskap och yrkesskicklighet och gör dina drömmar om ett grönt och trevlig kontor en verklighet.

Bästa designen och utformningen

Vi har erfarenheten, personalen och resurserna för att utforma projektet i rätt tid och på rätt sätt.

Växtservice

Vi erbjuder fullständig växtservice för att växterna ska må bra utan att du ens ser att vi finns.

© Copyright 2017 Växtinredarna i Väst Aktiebolag